Relaas : Janny & Benny

15 – 02 – 2017
Geachte Lezers

In September 2014 leerde ik : B.J. van Emden m,n partner ( J.Aalbers ) kennen. Vanaf de 2de week van onze kennismaking vernam ik van haar problematiek tussen haar en haar Budgetbeheerster. Doordat ik haar ( Janny gevraagd had, mee te mogen op een afspraak met de Budgetbeheerster, en ook deze haar goedkeuring gaf, bleek er veel mis te zijn. Aangegane betalings regelingen werden structureel niet nagekomen, en ook bleek dat zonder medeweten van Janny er boetes waren, die inmiddels opgelopen waren tot duizenden euro’s. Toen ik hierover kritische vragen stelde, werd de toonzetting erg onprettig. Zelf heb ik Janny toen geadviseerd om met dit kantoor te stoppen. Om vervolgens de weg naar de rechtbank te gaan maken om dit aanhangig te maken.
Temeer omdat veel van haar post naar WESTERBEKE was gegaan. Er was welliswaar op dat moment geen postblokkade , maar de post diende aanvankelijk ongeopend naar de schuldhulpverlening te worden doorgestuurd. Dit hield concreet in dat, doordat aangegane betalings regelingen niet werden na gekomen, en scooterverzekerings premie’s door bovengenoemde met regelmaat niet werden betaald, Janny hier geen weet van had. Men heeft haar ook op geen enkele wijze hiervan op de hoogte gebracht. Daardoor ontstonden erg hoog oplopende boete ‘s , welke aan het daglicht kwamen, toen ik in beeld kwam.

In bijzijn van Budgetbeheerster vertelde ik dat als dit niet z.s.m. zou worden rechtgezet, wij de gang naar de rechter zouden maken. Toen een paar dagen later kregen we de mededeling dat er 2 vorderingen waren jegens Janny. 7.500 euro voor een jaar lang illegaal samenwonen en 7.500 euro voor een jaar lang onterecht een uitkering te hebben ontvangen. Bovengenoemde is imiddels opgelopen tot een bedrag van : 20.000 euro.
Dit is ( zo zie ik het ) een reactie zo van : Jij hebt mij pijn gedaan, ik sla je terug. We hebben ons gewend tot een Advocaat, vorig jaar April. Helaas vertelde deze niet met zoveel woorden, dat hij niet aan bewindvoering zaken deed. Echter werd zijn de-motivering pas in een later stadium duidelijk. Even een voorbeeld : een verzoek om een brief te schrijven, koste deze Raadsman 4 maanden. Dus ook hier op termijn geen vertrouwen meer in. Vervolgens gewend tot het O.M. Deze verwees ons weer naar een geschillen commissie en uiteindelijk terecht gekomen bij de Raad voor de Orde v.Advocatuur. Ook deze instantie kon blijkbaar voor ons weinig betekenen. Toen dachten we; we doen een poging om de schulden af te kopen tegen Finale Kwijting. Ook dit mocht niet baten. Ondertussen is het voor de Incasso Cowboys en Gerechts Deurwaarders natuurlijk prijsschieten. Want ook zij weten dat m,n partner nu vogelvrij is, en daar maken de geldgieren gretig gebruik van.
Ps Ook werd Janny begin 2014 onder BESCHERMEND BEWIND geplaatst.
Waarschijnlijk had het O.M. daar zo hun redenen voor. Echter mijn vraag is NU : waar heeft men Janny beschermd en tegen VOORAL Wie????? Laatst genoemde ( O.M. is hierbij ook in ernstige mate in gebreke bleven, mijns inziens. Zo wijzen de stukken ook uit!!!!!
Los van dit alles hadden meerdere partijen indeze een ZORGPLICHT jegens Janny.
Echter geen van allen heeft hiervan blijk gegeven.

Als een ambtenaar die de wet moet uitvoeren (daar inhoud geeft ) en in gebreke blijft, moet hier serieus naar gekeken worden.
Er was aanvankelijk een plan van aanpak, en Janny was dicht bij de finisch. Dit hield concreet in dat, uiteindelijk 1500,00 euro bij de Stadsbank geleend diende te worden. Dit bedrag werd de inzet voor alle crediteuren als ( Finale Kwijting ). Echter ik heb Janny uiteindelijk anders geadviseerd, dit omdat mijnsinziens zaken die krom zijn weer recht dienen te worden. M.a.w. : waar Janny geen debet aan is, hoeft zij daar ook niet voor op te draaien. Echter : zij die haar in deze positie brachten.
Zoals het er nu naar uitziet, staan we volgend jaar op straat. Dit omdat Janny Oktober aanstaande 65 jaar word. Dan zal er volledig beslag gelegd worden op haar uitkering. Echter van het inkomen dat ik dan genereer ( ik word gekort logisch, omdat janny haar pensioen heeft) kunnen we de vaste lasten niet meer betalen. Van alle kanten worden we opgejaagd nu. Het is werkelijk zo krom in Nederland. Er is reeds sinds een maand beslag op huur en zorg van toepassing.
Dit is echter mijns inziens onrechtmatig om 2 redenen : 1 : we zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. 2 : we kwamen en komen in aanmerking voor voetvrij beslag.
Rondkomen was al erg moeilijk , maar nu onmogelijk door de gerechts deurwaarders en incasso bureau’s. Dit alles, terwijl men heel goed weet( incassobureau’s )dat sinds Januari 2016 er een register bestaat voor de incassobureau’s welke men kan inzien waar wel of geen beslag kan / mag worden gelegd.

Nu zijn we blijkbaar vogelvrij!!!!! Aan elke bel getrokken, die daarvoor bedoeld is en was… maar de ene instantie verwijst weer naar een andere.

M.v.g.

B.J.van Emden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Anne 23-02-2017 11:47
    Eerlijk gezegd begrijp ik er geen bal van behalve dan dat alle ellende andermans schuld is.